Jesteś tutaj

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców  ustaliła kwotę na Komitet Rodzicielski w wysokości: na pierwsze dziecko - 30 zł, na drugie i kolejne - 20 zł