Jesteś tutaj

Rekrutacja 2019/2020

   

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Żelazków nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz zarządzeń

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie nr 01/02/2019 oraz 02/02/2019 z dnia 08.02.2019 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie

ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Do oddziału przedszkolnego zapisywane będą dzieci z rocznika 2013 i 2014.

Termin składania wniosków od 04.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniajacym 25.04.2019 r. do 09.08.2019 r.

„Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” (dla dzieci nowych) 

„Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka” (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego)

"Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego"

"Oświadczenie rodziców o religii"

"Potwierdzenie woli"

"Zgoda RODO"

 

Do klasy I przyjmowane będą dzieci z rocznika 2012.

Termin składania wniosków od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.
Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniajacym 06.06.2019 r. do 29.07.2019 r.

„ Zgłoszenie dziecka do klasy I”

"Oświadczenie rodziców o religii"

"Potwierdzenie woli kl. I"

"Zgoda RODO"
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.