Patron szkoły

Armia Krajowa - AK - zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia podczas II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okupowanej przez Niemcy i ZSRR.

Rodowód AK:

                  27.09.1939 r. - powołanie Służby Zwycięstwu Polski,

                  13.11.1939 r. - powstaje Związek Walki Zbrojnej,

                  14.02.1942 r. - z rozkazu gen. Wł. Sikorskiego powołano Armię Krajową

                  19.01.1945 r. - rozwiązano AK

Głównym zadaniem AK było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu.

 Najbardziej znane formy walki zbrojnej to:

  •      operacja "Burza",
  •      powstanie warszawskie,
  •      zamach na generała SS F. Kutcherę,

Szkoła Podstawowa w Skarszewie od 27.09.2009 r. nosi zaszczytne imię Armii Krajowej. 

Żołnierze AK jako zbiorowy patron szkoły obecni są na co dzień na lekcjach historii, języka polskiego...

Wspominamy ich także podczas obchodów rocznicowych każdego roku w uroczystość Patrona Szkoły. 

Społeczność szkolna składa hołd poległym w obronie wolności poprzez gazetki okolicznościowe, apele, składanie kwiatów, zapalanie zniczy przy obelisku w lesie w Skarszewie, gdzie dokonano egzekucji 56 członków antyhitlerowskiego podziemia.  

Cześć ich pamięci.

                                                                                                                                                                                                                                   Nauczyciel historii: Magdalena Mikołajczyk