Jesteś tutaj

Ratujemy i uczymy ratować

Co roku w naszej szkole przeprowadzane są zajęcia z udzielania I pomocy w ramch programu "Ratujemy i uczymy ratować".
Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła w 2006 r. od fundacji otrzymała fantomy i inne pomoce dydaktyczne.

Cele programu

  • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz opanowania paniki i strachu w sytuacjach kryzysowych zagrażających ludzkiemu życiu.
  • Ograniczanie skutków nieszczęśliwego wypadku.
  • Wykształcenie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym.
  • Kształtowanie umiejętności podejmowania rozważnych i odpowiedzialnych decyzji.
  • Nabieranie nawyków prawidłowego zachowania się podczas akcji ratunkowej.
  • Wzrost poczucia wiary w siebie i zaufanie dla swych możliwości.
  • Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
     

Do pobrania - link do aplikacji mobilnej dla dzieci -  "Uczymy ratować"

Zobacz również - Dzień Patrona - zasady udzielania I pomocy

red. i foto P.Struzik

Artykuły o podobnej tematyce

W lutym w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, przeprowadzono lekcje informatyki...

Na początku listopada Samorząd Uczniowski rozpoczął zbiórkę na rzecz Schroniska dla bezdomnych...

Na początku października Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Kołem...

Co czytać?- Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z...

Na szczęście coraz więcej ludzi jest świadomych tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa...

Po spotkaniu Panią Kamilą Krytowską oraz Panem Tomaszem Zawalą -wolontariuszami  z...

Strony