Ratujemy i uczymy ratować

Co roku w naszej szkole przeprowadzane są zajęcia z udzielania I pomocy w ramch programu "Ratujemy i uczymy ratować".
Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła w 2006 r. od fundacji otrzymała fantomy i inne pomoce dydaktyczne.

Cele programu

  • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz opanowania paniki i strachu w sytuacjach kryzysowych zagrażających ludzkiemu życiu.
  • Ograniczanie skutków nieszczęśliwego wypadku.
  • Wykształcenie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym.
  • Kształtowanie umiejętności podejmowania rozważnych i odpowiedzialnych decyzji.
  • Nabieranie nawyków prawidłowego zachowania się podczas akcji ratunkowej.
  • Wzrost poczucia wiary w siebie i zaufanie dla swych możliwości.
  • Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
     

Do pobrania - link do aplikacji mobilnej dla dzieci -  "Uczymy ratować"

Zobacz również - Dzień Patrona - zasady udzielania I pomocy


red. i foto P.Struzik