Rekrutacja rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że w Szkole  Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego ( tzw. zerówki), klasy I oraz wszystkich klas szkoły podstawowej.

Oferujemy :


- naukę języka angielskiego, od klasy IV również języka niemieckiego;


- zajęcia prowadzone w dobrze wyposażonych salach, na sali gimnastycznej, na placu zabaw i na boisku;


- wyjazdy, wycieczki, rajdy;


-  edukację kulturalną ( występy, wyjazdy do kina, filharmonii i na przedstawienia teatralne, konkursy);


- opiekę świetlicową;


- dodatkowe zajęcia sportowe (m. in. w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, WF z AWF oraz zajęcia rytmiczno - taneczne);


- udział w programach i projektach rozwijających uzdolnienia;


- indywidualne wsparcie i fachową opiekę pedagogiczno - psychologiczną;


-  dobre przygotowanie do egzaminu;


- koła rozwijające zainteresowania, koło wolontariatu;


- naukę pływania ( dla klas I- III);


- naukę radzenia sobie z trudnościami oraz przeciwdziałania agresji m.in. poprzez udział w projekcie Mediacje rówieśnicze.

Zapraszamy do wspólnej podróży przez edukację. Zapewniamy doskonałą kadrę, bezpieczeństwo, nowoczesne wyposażenie i atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły w każdej chwili. Po zakończeniu rekrutacji zostaną przeprowadzone zajęcia otwarte dla dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy 1.


Sprawujemy opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 16.00 .


WSZYSTKIE DOKUMENTY ORAZ TERMINY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY-  www.spskarszew.pl

oraz w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY!